Termíny

Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 29.05. (pondelok) do 31.05.2017 (piatok) v čase od 13.00 do 18.00 v priestoroch jazykovej školy na Ul. Pavlovičova 182 vo Svidníku.

Vykonanie vstupného testu je bezplatné.

Uzávierka prihlášok: 1. jún 2017.

Školský rok 2017/2018 sa pre všetky skupiny začne podľa rozvrhu, s ktorým bude každý účastník do začiatku kurzov oboznámený emailom.