O nás

RESTA - je jazyková škola, ktorá vznikla 1.septembra 2003 s cieľom efektívne uspokojovať moderné potreby ľudí v oblasti jazykového vzdelávania s dôrazom na výučbu anglického jazyka.

Poslucháčmi školy sú žiaci ZŠ, študenti gymnázií a stredných škôl a dospelí. Výučbu v kurzoch AJ vedú mladí a kvalifikovaní lektori s pedagogickou praxou, ktorých základnými atribútmi sú flexibilita, trpezlivosť, zodpovednosť a profesionálny prístup. Vo výučbe sa lektori zameriavajú na zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháča do takej miery, aby dokázal úspešne zvládnuť medzinárodný certifikát o ovládaní jazyka, maturitnú skúšku, či prijímacie skúšky na bilingválne gymnáziá a VŠ.
Ku kvalite vyučovania prispieva možnosť využitia kvalitného študijného materiálu a moderných didaktických pomôcok.

Okrem vyučovania škola poskytuje služby aj v oblasti prekladateľstva v jazyku anglickom a slovenskom.