Všeobecná španielčina

Kurz všeobecnej španielčiny je zameraný na všetky aspekty jazyka: čítanie, písanie, konverzácia a počúvanie.

Organizácia:

  • časový rozsah: 2x 90 min/týždeň
  • počet hodín: 130
  • počet študentov v skupine: 10 - 12
  • začiatok a koniec kurzu: september – máj
  • spôsob ukončenia kurzu: záverečný test a ústna skúška
  • absolvent získa Certifikát jazykovej školy
  • skúšobnú komisiu tvoria lektori jazykovej školy