Angličtina pre deti

Kurz je určený pre deti vo veku od 6 – 15 rokov. Výuka AJ prebieha prirodzenou formou učenia jazyka, ktorá je typická pre učenie v dvoj-jazyčnom prostredí. Deti sa učia jazyk hravým spôsobom, pričom v nižších vekových skupinách sa dôraz kladie na pohyb, rytmus, hovorenie, kreslenie, počúvanie pesničiek, spievanie, tvorenie živých dialógov, sledovanie anglických rozprávok a pod. Vo vyšších úrovniach sa postupne využívajú ďalšie jazykové zručnosti – čítanie a písanie, pridávajú sa gramatické javy. Deti sa učia efektívne komunikovať počúvaním a hovorením v prostredí skupiny. Delia sa o svoje pocity a myšlienky, kladú a odpovedajú na jednoduché otázky. Podporuje sa v nich samostatnosť, tvorivosť a schopnosť komunikácie. Nízkym počtom detí v skupinách sa zaručuje interaktívny a takmer individuálny prístup. Zaradenie detí do jazykovej úrovne sa vykoná podľa výsledkov vstupného testu, resp. krátkeho pohovoru.

 

Organizácia (deti vo veku 6 - 10 rokov):

 • časový rozsah: 2x 60min./týždeň
 • počet hodín: 65
 • počet detí v skupine: 8 - 10
 • začiatok a koniec kurzu: september – máj
 • absolvent získa Certifikát jazykovej školy

 

Organizácia (deti vo veku 10 - 15 rokov):

 • časový rozsah: 2x 90 min./týždeň
 • počet hodín: 130
 • počet detí v skupine: 10 - 12
 • začiatok a koniec kurzu: september – máj
 • spôsob ukončenia kurzu: záverečný test
 • absolvent získa Certifikát jazykovej školy

 

Úrovne:

  Level (English) Úroveň (Slovak) Úrovne podľa jazykovej školy
1. Starter Úplný začiatočník Hot Spot 1
2. Elementary Začiatočník Hot Spot 2
3. Pre-intermediate Mierne pokročilý Hot Spot 3
4. Intermediate Stredne pokročilý Hot Spot 4